Selecteer een pagina

Ruimte geven aan verbeelding (3)

Creatief vakdocent groep 1 t/m 8

Leerkracht beeldend onderwijs 
Basisschool De Botteloef
Periode: oktober 2023-mei 2024

De opdracht

Basisschool de Botteloef heeft mij dit schooljaar opnieuw gevraagd lessen beeldende vorming te verzorgen voor groep 1/2 tot en met groep 8. Al in 2021 had ik voor de school een leerlijn beeldend onderwijs samengesteld.

Aandachtsgebieden & invulling

Beeldend onderwijs, handvaardigheid, kunst.

In het speciaal ingerichte klaslokaal ‘Het Botteloef Atelier’ geef ik 2 dagen per week les aan alle leerlingen van de school, van groep 1 tot en met groep 8. Hierbij volg ik de leerlijn beeldend onderwijs die ik in 2021 voor de school heb samengesteld.

Doel

Elk kind op de Botteloef lessen in beeldende vorming aanbieden. Ze leren materialen en gereedschappen gebruiken waarmee ze zich leren uitdrukken, iets verbeelden of creëren.

Doelgroep

Basisschoolleerlingen van De Botteloef

Over de opdrachtgever

Basisschool De Botteloef in Amsterdam-Noord wil vanuit een onderzoekende houding leerlingen ontwikkelingsmogelijkheden bieden waardoor zij hun talenten ontdekken en ontplooien. De basis van waaruit De Botteloef onderwijs vormgeeft, vatten we samen in het volgende motto: De Botteloef vaart op koers door aandacht, durf en eigenheid.

Naar de website van basisschool De Botteloef