Selecteer een pagina

Leerlijn beeldend onderwijs op school

Samenstelling, advies, teamtraining

Basisschool De Botteloef
Periode: februari-juni 2021

De opdracht

De directie en het team van basisschool de Botteloef benaderde me om een leerlijn op te zetten voor de lessen beeldend onderwijs voor groep 1 tot en met 8. De lessen moesten goed op elkaar zijn afgestemd, een logische opbouw hebben en kant-en-klaar te gebruiken voor de groepsleerkrachten die de lessen zelf gingen geven. Bovendien moesten de lessen aansluiten op de schoolthema’s en op de verscheidenheid aan culturen waarin de leerlingen opgroeien.

Aandachtsgebieden en invulling

Beeldend onderwijs, kunst en handvaardigheid.

Voor de opdracht heb ik gebruik gemaakt van de onlinemethode Laat maar Zien vanwege hun handzame lessen en hoeveelheid aan beeldmateriaal. Bij de inrichting van de leerlijn heb ik rekening gehouden met variatie in materialen, technieken en werkwijzen waardoor leerlingen zich breed kunnen ontwikkelen. En door een cyclus van 2 schooljaren in te bouwen, komen alle schoolthema’s voldoende aan bod. Docenten kunnen de leerlijn per groep online via een persoonlijk account bekijken. Daar vinden ze ook achtergrondinformatie en een overzicht van de lessen.

Tenslotte heb ik de docenten een periode ondersteund tijdens de lessen beeldende vorming. Zo kon ik de methode goed monitoren, feedback geven en vragen beantwoorden.

Doel

Door deze nieuwe leerlijn krijgen alle leerlingen tijdens hun schooltijd op de Botteloef dezelfde lesstof beeldende vorming aangeboden. De lessen zijn gevarieerder geworden en sluiten aan op schoolthema’s.

Doelgroep

Basisschoolleerlingen van De Botteloef

Over de opdrachtgever

Basisschool De Botteloef in Amsterdam-Noord wil vanuit een onderzoekende houding leerlingen ontwikkelingsmogelijkheden bieden waardoor zij hun talenten ontdekken en ontplooien. De basis van waaruit De Botteloef onderwijs vormgeeft, vatten we samen in het volgende motto: De Botteloef vaart op koers door aandacht, durf en eigenheid.

Naar de website van basisschool De Botteloef