Selecteer een pagina

Ruimte geven aan verbeelding (1)

Creatief vakdocent groep 1 t/m 8

Leerkracht basisonderwijs
Basisschool de Botteloef
Periode: oktober 2021-april 2022

De opdracht

Aangezien basisschool De Botteloef in 2021 extra budget heeft vanwege coronagelden, had de school mij gevraagd als ondersteunend creatief vakdocent. Al in 2021 had ik voor de school een leerlijn beeldend onderwijs samengesteld.

Aandachtsgebieden & invulling

Beeldend onderwijs, handvaardigheid, kunst.

In het speciaal ingerichte klaslokaal ‘Het Botteloef Atelier’ gaf ik 2 dagen per week les aan alle leerlingen van de school, van groep 1 tot en met groep 8. De groepsleerkrachten raken via het werk van de kinderen bekend met de lessen uit de leerlijn, waardoor zij die in de toekomst zelf kunnen geven.

Doel

Elk kind op de Botteloef lessen in beeldende vorming aanbieden. Ze leren materialen en gereedschappen gebruiken waarmee ze zich leren uitdrukken, iets verbeelden of creëren.

Doelgroep

Basisschoolleerlingen van De Botteloef

Over de opdrachtgever

Basisschool De Botteloef in Amsterdam-Noord wil vanuit een onderzoekende houding leerlingen ontwikkelingsmogelijkheden bieden waardoor zij hun talenten ontdekken en ontplooien. De basis van waaruit De Botteloef onderwijs vormgeeft, vatten we samen in het volgende motto: De Botteloef vaart op koers door aandacht, durf en eigenheid.

Naar de website van basisschool De Botteloef