Selecteer een pagina

Beter en duurzaam samenwerken

Onderzoek, rapportage en advies

Onderzoek & visie over cultuuronderwijs in het VO
FluXus, Centrum voor de Kunsten
Periode: december 2020- september 2021

De opdracht

FluXus heeft mij gevraagd om onderzoek te doen en een visie te formuleren over hoe zij beter en duurzamer kunnen samenwerken met middelbare scholen in de Zaanstreek.

Aandachtsgebieden en invulling

Het integreren van cultuuronderwijs op school, tijdens en na schooltijd.

Om inzichtelijk te maken waar de behoeftes, wensen en mogelijkheden lagen, heb ik met zowel docenten als cultuurcoördinatoren van de scholen (15 in totaal) gesprekken gevoerd en uitgewerkt tot overzichtelijke gespreksverslagen.

De eindrapportage heb ik gepresenteerd aan de directie en medewerkers van Fluxus, met daarbij mijn visie en aanbeveling hoe zij cultuuronderwijs het beste kunnen aanbieden.

Doel

Directie en medewerkers van de teams Onderwijs, Vrije tijd en Amateurkunst van FluXus inzicht geven hoe cultuuronderwijs het beste bij middelbare scholen onder de aandacht gebracht kan worden en waarom FluXus hierin een onmisbare samenwerkingspartner is.

Doelgroep

Middelbare scholieren in de Zaanstreek

Over de opdrachtgever

FluXus is hét centrum voor de kunsten in Zaanstad waar zowel jong als oud lessen beeldende kunst, dans, media, muziek en theater volgen. Daarnaast geeft FluXus scholen in de Zaanstreek advies over cultuureducatie, innovatie en creativiteitsontwikkeling.

Naar de website van Fluxus.