Selecteer een pagina

Cultuuraanbieders op waarde geschat

Onderzoek

Pier K Centrum voor Kunst en Cultuur
Periode: oktober – november 2020

De opdracht

Kunst en cultuurcentrum Pier K is een belangrijk aanspreekpunt van cultuuronderwijs voor scholen in de regio Haarlemmermeer. Het centrum zocht een onafhankelijke deskundige om het actuele kunst- en cultuuraanbod in de regio inzichtelijk te maken, kwaliteit te borgen en wensen en mogelijkheden in kaart te brengen.

Door mijn kennis en ervaring met cultuuronderwijs en als theatervormgever en beroepskunstenaar in de klas, weet ik wat voor scholen belangrijk is en kan ik cultuuraanbieders op de juiste waarde schatten. Zo kon ik voorstellen aandragen waar vooraf niet aan was gedacht.

Aandachtsgebieden & invulling

Muziek (gitaar, piano, saxofoon e.d.), dans, fotografie, (lokale) geschiedenis, architectuur, zang, theater, en acrobatiek. Ik heb onder andere contact gehad met Het Nederlands Transportmuseum, het fort bij Vijfhuizen, diverse dansscholen, het Stoomgemaal in Halfweg, acrobatiekscholen en een zangschool in Hoofddorp.

Na een inventarisatie van het cultuuraanbod heb ik, in overleg met Pier K, een vragenlijst voor de cultuuraanbieders voorbereid om helder te krijgen wat zij met hun lesprogramma kunnen en willen betekenen, in samenwerking met de scholen.

Mijn bevindingen en aanbevelingen heb ik verwerkt in een rapportage en gepresenteerd aan het teamhoofd van Pier K. De rapportage is voor hen een belangrijk naslagwerk tijdens intern overleg. Daarnaast dient het ook als leidraad van hun toekomstvisie.

Doel en resultaat

Pier K had behoefte aan een overzichtelijk en actueel overzicht van het kunst- en cultuuraanbod in de regio. Daarbij was het van belang dat kwaliteit geborgd was en dat alle wensen en mogelijkheden in kaart gebracht werden.

Als onafhankelijke deskundige was ik in staat om zowel vanuit de cultuuraanbieder (gastdocent) de school (leerkracht) als vanuit de programmamaker van Pier K te denken, mogelijkheden te zien en een overzichtelijke rapportage te verzorgen.

Met de rapportage hebben de programmamakers van Pier K een actueel beeld van het lokale aanbod. Dat stelt hen goed in staat om hun aanbod op een goede manier te integreren met de lesprogramma’s van de scholen. Tegelijkertijd heeft het nieuwe teamhoofd inzicht in de verhoudingen en mogelijkheden wat de cultuuraanbieders in de regio betreft.

Doelgroep

Basisschool en Middelbare scholieren in de Haarlemmermeer.

Periode

Oktober-November 2020

De opdrachtgever

Pier K is het centrum voor kunst en cultuur en richt zich op jong en oud in de regio Haarlemmermeer. Dit bloeiende instituut voor cultuuronderwijs zet zich in om culturele en artistieke activiteiten voor alle kinderen en jongeren in de regio toegankelijk te maken. Pier K draagt hier onder meer aan bij door scholen ondersteuning te bieden bij de invulling van het cultuuronderwijs onder en na schooltijd.
Naar de website van Pier K.