Selecteer een pagina

Financiële regelingen cultuuronderwijs

Vervangend coördinator

Proloog, Coördinatiepunt Cultuureducatie Hilversum
Periode: februari-juli 2022

De opdracht

Opdrachtgever Proloog heeft de opdracht om Hilversumse scholen te ondersteunen bij programma’s voor cultuuronderwijs. Ze willen weten welke mogelijke financiële regelingen er voor cultuuronderwijs bestaan en welke eisen er aan een subsidieaanvraag gesteld worden. Daarnaast moeten inventarisatiegesprekken worden gevoerd om voor een subsidie van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in aanmerking te komen. Als vervangend coördinator ben ik verantwoordelijk voor onderzoek, inventarisatie, advies, evaluatie en vastlegging. 

Aandachtsgebieden en invulling

Financiële regelingen voor cultuuronderwijs (PO en VO)

Voor een nieuwe subsidieronde heb ik bij 21 scholen de wensen en doelen m.b.t. cultuuronderwijs geïnventariseerd. (Schooljaren 22-23 en 23-24) Daarvoor sprak ik met directies en/of cultuurcoördinatoren. De gespreksverslagen met de scholen heeft Proloog kunnen gebruiken voor een goed onderbouwde subsidieaanvraag.

Doel

Inzicht krijgen in de wensen en doelen van scholen zodat tijdig een subsidieaanvraag kan worden gedaan. Scholen informeren over financiële regelingen en ondersteunen met programma’s voor cultuuronderwijs.

Doelgroep

Leerlingen van Hilversumse scholen

Over de opdrachtgever

Proloog is het coördinatiepunt voor cultuureducatie in Hilversum en maakt cultuureducatie toegankelijk voor jonge mensen in de regio.

Naar de website van Proloog